O autorze
Subiektywny blog o energii i energetyce jądrowej – dla nie-inżynierów, ale nie tylko.

Jestem inżynierem-energetykiem z całkiem jeszcze niewielkim przebiegiem. O energetyce uczyłem się na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, na którym dziś zresztą pracuję. Choć nie studiowałem specjalności związanej stricte z energetyką jądrową (nie było jeszcze takiej możliwości), od lat jestem na różne sposoby związany z tą branżą. Brałem udział w różnych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne, z energetyką jądrową związana była także moja praca dyplomowa. Uczestniczyłem w realizacji zadań badawczych mających na celu ocenę możliwości uczestnictwa polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej oraz ocenę przebiegu i skutków potencjalnych awarii elektrowni jądrowych. Od lat prowadzę działalność mającą na celu popularyzację wiedzy o energii jądrowej (rozpoczętą jeszcze w czasach studiów, gdy byłem członkiem a następnie prezesem Koła Naukowego Energetyków). Zajmuję się również kwestiami stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Poza uczelnią pracuję w międzynarodowej firmie energetycznej oferującej konwencjonalne maszyny energetyczne.

W roku 2012 przez trzy miesiące pracowałem w charakterze eksperta na rzecz kampanii informacyjnej "Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią", jednak współpracę tę definitywnie zakończyłem z dniem 31 grudnia tego roku.

Wszystkie opinie prezentowane na tym blogu mają charakter opinii prywatnych i w żaden sposób nie wyrażają oficjalnego stanowiska jakichkolwiek firm lub instytucji dla których pracuję lub pracowałem w przeszłości.

Awaria w elektrowni jądrowej na Ukrainie (niegroźna i już usunięta)

Od kilku godzin po polskich mediach krąży alarmująca informacja o awarii w elektrowni jądrowej na Ukrainie. Co naprawdę się stało? [Ostatnia aktualizacja - 11:00, 6.12.2014 - na dole]

Faktycznie premier Ukrainy poinformował na konferencji prasowej o zdarzeniu awaryjnym w bloku nr 3 Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jak zwykle oświadczenie tego typu wywołało czerwone paski i alarmistyczne reakcje niektórych mediów w Polsce, szczególnie, że to przecież Ukraina. Czy słusznie?

Jak do tej pory w polskich mediach nie podano wielu szczegółów, jednak lektura źródeł rosyjsko- i ukraińskojęzycznych pozwala dowiedzieć się nieco więcej, niż polskie komunikaty prasowe. A więc według wypowiedzi Wołodymyra Demczyszyna, ministra energetyki Ukrainy cytowanego przez rosyjskojęzyczne wydanie serwisu Deutsche Welle, do awarii doszło w układzie wyprowadzenia mocy bloku nr 3. Tę informację potwierdza oficjalny serwis operatora elektrowni, który już 29 listopada poinformował, że "28 listopada o godz. 19:24 wskutek działania elektroenergetyczych układów zabezpieczeniowych blok energetyczny nr 3 Zaporoskiej EJ został odłączony od systemu energetycznego i odstawiony do bieżącego remontu na okres do 5 grudnia 2014 roku. Do naruszenia warunków granicznych i norm bezpieczeństwa nie doszło. Sytuacja radiologiczna w rejonie ZEJ bez zmian." Również minister Demczyszyn podkreślił, że "nie ma żadnych problemów z reaktorem" i zapowiedział przywrócenie bloku do pracy 5 grudnia.

Czyli przekładając na prostszy język doszło do usterki po stronie elektrycznej, tam gdzie wyprowadza się z bloku energetycznego (jądrowego czy nie) energię do sieci, np. w generatorze lub transformatorze [bardziej szczegółowe informacje w aktualizacji na dole - AR].


Zresztą wg doniesień mediów ukraińskich i rosyjskich doszło do awarii o znacznie większym zasięgu: poza jednym blokiem jądrowym miało wyłączyć się także awaryjnie szesnaście bloków elektrowni konwencjonalnych, powodując deficyt energii w rejonie Odessy, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu transportu. I to nawiasem mówiąc jest głównym aspektem, który martwi media lokalne, też nie od dziś. A jednocześnie zapewne to jest właśnie przyczyna poruszenia sprawy przez premiera.

---
Aktualizacja, 15:50, 3.12.2014
Na stronie internetowej Państwowej Służby Dozoru Jądrowego Ukrainy pojawiła się informacja o zdarzeniu. Podano, że zdarzenie w Międzynarodowej Skali Zdarzeń Jądrowych oceniono jako "0", czyli poniżej skali. Oznacza to, że incydent nie miał nawet potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo radiologiczne. Poinformowano także, że reaktor nie pracuje i jest schłodzony (czyli że jest w normalnym stanie, jaki osiąga się po kilkunastu-kilkudziesięciu godzinach od normalnego wyłączenia, polskie prawodawstwo określa to jako "stan bezpiecznego wyłączenia") oraz że usterka dotyczyła urządzeń elektrycznych w budynku maszynowni.

--
Aktualizacja, 19:00, 3.12.2014
Na stronie Państwowej Agencji Atomistyki opublikowana została przed kilkoma godzinami informacja dotycząca zdarzenia na Ukrainie. Poza informacjami zgodnymi z podanymi wyżej zawarto w nim stwierdzenie, że "brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a tym bardziej dla mieszkańców Polski – ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne."

--
Aktualizacja, 20:00, 3.12.2014
Na stronie internetowej Państwowej Służby Dozoru Jądrowego Ukrainy podano informację o przyczynach awarii.
"Według wstępnych danych przyczyną zdarzenia było uszkodzenie uzwojenia przekładnika napięciowego w sekcji układu zasilania potrzeb własnych bloku, co doprowadziło do wyłączenia transformatora potrzeb własnych sekcji BA - 6 kV, a następnie wyłączenia transformatora blokowego".

W tłumaczeniu na zrozumiały język oznacza to, że doszło do uszkodzenia przyrządu pomiarowego we własnej sieci elektrycznej elektrowni. To spowodowało automatyczne wyłączenie transformatora zasilającego tę sieć - normalnie urządzenia elektryczne w bloku energetycznym zasilane są poprzez "podbieranie" energii z własnej produkcji za pośrednictwem specjalnych transformatorów redukujących napięcie. Wyłączenie tego transformatora spowodowało natomiast automatyczne wyłączenie całego bloku. Oczywiście urządzenia na jego terenie są w takiej sytuacji zasilane z innych źródeł - z innych pracujących bloków tej samej elektrowni (w Zaporoskiej EJ jest ich sześć, z czego cztery pozostały w pracy, jeden był w planowym remoncie), z zewnętrznej sieci albo z agregatów awaryjnych.

Z tego wynika, że doszło do naprawdę drobnej usterki technicznej w obszarze, który nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo pracy reaktora.

Aktualizacja, 17:10, 5.12.2014
Pojawiające się dziś informacje o chmurze radioaktywnej są absolutnie bezpodstawne. Drobna usterka w elektrowni, która - podkreślę raz jeszcze - nie miała absolutnie żadnego wpływu na bezpieczeństwo reaktora (zob. infografika niżej), została już usunięta. Ukraińskie media informują, że ponowny rozruch bloku już się rozpoczął, a zostanie on przyłączony do sieci do godziny 23 czasu lokalnego (22 polskiego). Informację o uruchomieniu reaktora dziś o godzinie 4:27 czasu lokalnego (3:27 czasu polskiego) potwierdza na portalu Poznaj Atom prof. Grzegorza Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych (rozruch takiej instalacji jak jądrowy blok energetyczny trwa wiele godzin).

Co się stało? InfografikaAktualizacja, 21:10, 5.12.2014
Blok nr 3 Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej został o godzinie 21:15 czasu lokalnego (20:15 polskiego) ponownie zsynchronizowany z siecią i wytwarza energię elektryczną dla systemu energetycznego Ukrainy. Obecnie trwa zwiększanie jego mocy do wartości znamionowej, która wynosi 1000 MW. Proces można śledzić na stronie internetowej elektrowni.

Aktualizacja, 11:00, 6.12.2014
W ciągu nocy blok nr 3 zwiększał powoli moc zgodnie z normalnymi procedurami dla tego typu reaktora i osiągnął swoją moc znamionową. Obecnie pracuje z mocą elektryczną brutto 1018 MW. Przywrócono zatem w pełni stan sprzed wystąpienia usterki, a temat z technicznego punktu widzenia jest zamknięty; miejmy nadzieję, że z medialnego również.


---
Artykuł będzie aktualizowany, jeśli pojawią się nowe informacje.
Trwa ładowanie komentarzy...